Ber Mjøs Persen (Ap) rydde opp: – Folk må få pengene de har krav på

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Ifølge en ny avgjørelse fra Trygderetten har NAV gitt uføretrygdede for lite i første utbetaling. Nå krever SV svar på hva regjeringen har tenkt til å gjøre med det.

1. Ber Mjøs Persen (Ap) rydde opp: – Folk må få pengene de har krav på

Ifølge en ny avgjørelse fra Trygderetten har NAV gitt uføretrygdede for lite i første utbetaling. Nå krever SV svar på hva regjeringen har tenkt til å gjøre med det.

– Det vi må ha svar på, er hva man vil gjøre for å rydde opp i dette og sikre at folk får de pengene de har krav på. Hun som fortalte om sin situasjon i VG, og som har tatt kampen for å få riktig utbetaling, er jo neppe alene, sier SVs Kirsti Bergstø til VG.

VG skrev tirsdag om Lill (28) som tok saken sin hele veien til Trygderetten, og vant mot Nav.

Bakgrunnen er en lang strid om hvor mye penger uføretrygdede skal ha rett på i første utbetaling fra Nav, etter at de går over fra Arbeidsavklaringspenger (AAP).

Nav og departementet har hele tiden ment at de praktiserer reglene riktig. Likevel fikk regjeringen vedtatt en lovendring sommeren 2021 som skulle sikre at praksisen og loven stemte overens.

Men den gamle loven gjelder fortsatt før 2021 – og den ga ikke hjemmel for å skyve tidspunktet frem i tid, har Trygderetten nå slått fast i Lills sak.

Bergstø sier det nå er viktig at arbeidsministeren kommer på banen og svarer på hva regjeringen vil gjøre etter vedtaket fra Trygderetten, og med historikken bakover i tid.

– Ap sto også sammen med SV i å kritisere grepet da man endret loven for å tilpasse seg praksis i stedet for å rydde opp, påpeker hun.

Da lovendringen var oppe i 2021 stemte både Ap og SV mot Solberg-regjeringens forslag, og mente de ikke hadde gitt nok informasjon.

– Dette handler om tillit til velferd og forvaltning – og først og fremst om at folk skal ha pengene sine. Derfor er det veldig viktig å få ryddet opp i dette, og at det skjer på en måte som gjør at folk ikke taper økonomisk, sier Bergstø.

Nav har svart at de fortsatt mener deres praksis hele veien har vært lovlig, til tross for at Trygderetten har konkludert annerledes.

Jusprofessor Ingunn Ikdahl sier de nå må forholde seg til Trygderettens kjennelse.

– Nå har man fått en avklaring fra Trygderetten, og hvis Nav ikke vil følge den er løsningen å anke videre til lagmannsretten, sier hun.

Hun mener avklaringen fra Trygderetten må bety at også andre skal få etterbetalt pengene sine:

– Det var en grundig kjennelse. Hvis man legger den til grunn i denne saken, betyr likhetshensynet at man også må gjøre det i andre saker fra tiden før loven ble endret.

Nav har ikke tall på hvor mange som har tapt eller vunnet på å gå over til uføretrygd, eller hvilke beløp det er snakk om.

Men det kan potensielt være mange: Fra 2011 til sommeren 2021 fikk 325.481 nye personer uføretrygd. Hele 252.602 av disse – 78 prosent – kom fra AAP.

Les mer om hvem som kan tape og vinne på Navs praksis og hvorfor i denne saken.

– Jeg er opptatt av at Nav i praksis følger gjeldende lovverk. Jeg kan ikke kommentere den konkrete saken fra Trygderetten, ettersom den ikke er rettskraftig. Arbeids- og velferdsdirektoratet må få tid til å vurdere kjennelsen. Jeg vil selvfølgelig besvare skriftlig spørsmål fra representanten Bergstø innen fristen, så langt det er mulig på dette tidspunktet, skriver arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en e-post til VG.

Jusprofessor Mads Andenæs mener det er helt tydelig at Nav har brutt loven på en måte som har gitt flere uføretrygdede for lite i første utbetaling.

Han peker på at sivilombudsmannen slo fast senest i juni 2019 at Navs praksis ikke hadde hjemmel i loven etter en gjennomgang.

Allerede sommeren 2021, da VG først skrev om Navs praksis, mente Andenæs det var klart at den ikke hadde hjemmel i loven.

– Nå er det enda klarere. Man kan ikke ta seg til rette overfor de som har minst økonomisk evne til å stå imot dette, sier Andenæs, og legger til:

– Dette er en detaljert og omfattende begrunnet kjennelse. I tillegg gir den enda større vekt til sivilombudsmannens kritikk, som er selvstendig.

Han reagerer på at lovendringen i 2021 ble presentert som en presisering av noe som allerede var en lovlig praksis.

– Men det var ikke det. Det er ikke bra at vi har et nytt eksempel på at regjeringen så fullstendig galt har informert Stortinget, og hatt en så fullstendig gal lovtolkning, sier han.

– Nå regner jeg jo med at noen i Stortinget vil be om å få en redegjørelse for dette. Her har Stortinget endret loven på falske premisser, mener Andenes

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations