Nå skal Nav stille færre krav

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Uføretrygdede Knut Ragnar opplevde møtet med Nav som et avhør. I dag ble en ny veileder lagt frem. Nå skal søkerne møtes med færre krav.
Statsråden oppfordrer alle:
– Jeg håper alle som trenger bistand oppsøker Nav. Der sitter det veldig mange dyktige veiledere som skal gi riktig hjelp ut fra det du har krav på. De kan veilede deg økonomisk, gi gjeldsrådgivning og en rekke andre tilbud.

1. Nå skal Nav stille færre krav

Uføretrygdede Knut Ragnar opplevde møtet med Nav som et avhør. I dag ble en ny veileder lagt frem. Nå skal søkerne møtes med færre krav.

Knut Ragnar Hegseth Bakke ga fattigdom et ansikt da han deltok i NRKs Debatten tidligere i høst. Da hadde han bare 10 kroner på konto.

Publisert 16.12.2022, kl. 15.21

– La dem som søker om nødhjelp slippe å sitte i avhør på Nav-kontoret. Det er en veldig vanskelig situasjon når du sliter med angst. Det gjør så vondt.

Det sa uføretrygdede Knut Ragnar Hegseth Bakke til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) da de møttes i Debatten, tidligere i høst.

Med bare 10 kroner på konto lot han være å søke om sosialstønad fordi det opplevdes som belastende.

– Jeg jobber med at alle skal ha en god opplevelse når de møter Nav, svarte statsråden da.

BE OM HJELP: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) oppfordrer alle som sliter til å be om hjelp fra Nav.

I dag la arbeids- og inkluderingsministeren frem en ny veileder til Nav-kontorene. Nå skal de ansatte utøve skjønn.

– Hovedbudskapet er at de som jobber i NAV kan gå inn i hver enkelt sak og bistå, sier statsråden til NRK

Knut Ragnar Hegseth Bakke kaller den nye veilederen et lys i tunnelen for alle dem som sliter med økonomien.

– Jeg håper det blir som de ønsker, at det blir lettere for folk å få hjelp raskt.

Knut Ragnar Hegseth Bakke kaller den nye veilederen et lys i tunnelen for alle dem som sliter med økonomien.

Men selv er han ikke klar for å ta opp kontakten med Nav:

– Jeg er fremdeles i tvil om å søke, grunnet den erfaringen jeg har. Opplevelsen av hvor grusomt det var er fremdeles friskt i minnet. Kanskje jeg søker om seks, syv måneder når det har gått seg til, sier han.

– Jeg hører historier om folk som opplever at de ikke har blitt godt nok ivaretatt av Nav – det beklager jeg, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Han kommer med en klar oppfordring til de som sliter økonomisk:

– Jeg vil på vegne av hele Nav virkelig be folk om å gi Nav sjansen til å hjelpe dem. Jeg vet det er mange Nav-ledere som er opptatt av å møte mennesker på en bra måte. De brenner for jobben sin og vil virkelig hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon.

ØNSKER Å HJELPE: Nav-direktør Hans Christian Holte er tydelig på at de ønsker å hjelpe alle som trenger det.

Den nye veilederen skal gi NAV-kontorene et oppdatert hjelpemiddel for å utøve skjønn og foreta konkrete og individuelle vurderinger. Men individuell behandling er ikke nødvendigvis utelukkende positivt, mener Hegseth Bakke.

– Saksbehandlere er jo også mennesker. Og det er vi som brukere som blir påvirket av deres skjønn. Så det blir jo veldig individuelt og opp til hvert sakskontor hvordan det blir håndtert, sier han.

Statsråden deler ikke uroen, men peker på behovene for individuell behandling:

– Jeg er opptatt av at man skal gi rett til individuell behandling. Situasjonene er forskjellige, noen har barn, noen trenger kortvarig hjelp, andre over lengre tid. Hjelpen fra Nav skal dekke de faktiske behovene folk har, da er det viktig at man gir individuell hjelp, sier Marte Mjøs Persen.

Heller ikke Nav-direktøren er bekymret for forskjellsbehandling:

– De mange gode Nav-veilederne som jobber ute i systemet har trening i å gjøre gode vurderinger. Det handler om å se de menneskene som trenger hjelp. Likebehandlingen ligger i at alle skal få så god sosialhjelp som mulig, men vi kan ikke dytte alle inn i samme firkant, sier Holte.

Og dersom behovet er kortvarig, skal det stilles færre krav til kartlegging og dokumentasjon. I veilederen står det at dersom henvendelsen gjelder en nødssituasjon, må søknaden vurderes raskt – helst samme dag.

– Det er de tilfellene der en person ikke har det som er helt nødvendig, for eksempel mat eller losji, og heller ikke har mulighet til å skaffe seg dette på egenhånd, forklarer Nav-sjefen, og poengterer:

Hvorfor situasjonen har oppstått er ikke relevant i vår vurdering.

Det siste året har vært vanskelig økonomisk for mange, og flere ber om hjelp. Nye tall fra NAV viser en økning på 18 prosent i antall søknader for økonomisk sosialhjelp fra oktober i fjor til oktober i år.

Og andelen med vedvarende lavinntekt, på folkemunne kalt fattigdom, er størst blant unge voksne i alderen 18–34 år. Nesten en av syv i denne aldersklassen er i lavinntektsgruppen.

Hva gjør regjeringen for å få de unge ut av fattigdommen?

– Det viktigste er å få de ut i arbeid. Derfor har regjeringen lagt inn en ungdomsgaranti i statsbudsjettet for neste år. Den vil gi flere muligheten til å ta nødvendig utdannelse eller arbeidserfaring.

Statsråden oppfordrer alle som sliter økonomisk til å oppsøke NAV:

– Jeg håper alle som trenger bistand oppsøker Nav. Der sitter det veldig mange dyktige veiledere som skal gi riktig hjelp ut fra det du har krav på. De kan veilede deg økonomisk, gi gjeldsrådgivning og en rekke andre tilbud.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations