Nav-kritiker etter «Bamsegutt»-bråket: – Får ikke hjelpen du trenger

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Lederen for AAP-aksjonen savner debatt om det hun mener er det største problemet: At mange sliter med å finne fram i Nav-systemet.

1. Nav-kritiker etter «Bamsegutt»-bråket: – Får ikke hjelpen du trenger

Lederen for AAP-aksjonen savner debatt om det hun mener er det største problemet: At mange sliter med å finne fram i Nav-systemet.

  • NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt» fikk kritikk etter å ha utelatt hovedpersonens tidligere overgrepsdom, og serien blir ikke publisert på nytt.
  • Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, ønsker mer debatt om utfordringene mange møter i Nav-systemet.
  • Rødts Mímir Kristjánsson mener systemet er altfor firkantet.
  • Nav-direktør Hans Christian Holte erkjenner at systemet er vanskelig for mange og sier Nav jobber med å bli bedre.

Vis mer

Det har stormet rundt NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt», etter at hovedpersonens tidligere overgrepsdom ble utelatt av serien.

Onsdag besluttet NRK at serien ikke blir publisert på nytt.

Kritikken har haglet mot NRKs vurderinger. Elisabeth Thoresen savner debatten om Nav-systemet, som serien handlet om.

Thoresen er leder av AAP-aksjonen, og mener det er synd at serien ikke blir tilgjengelig igjen.

– Jeg håper ikke NRK og pressen slutter å lage journalistikk om disse sårbare gruppene, sier Thoresen.

Elisabeth Thoresen kjemper for bedre vilkår for de som må over på arbeidsavklaringspenger (AAP).

Hun er også opptatt av at Nav-systemet må bli enklere å forstå.

– Informasjon er ikke gitt før den er forstått. I Nav får du ikke hjelpen du trenger for å forstå innholdet i skjema du blir tilsendt, søknadene du må sende eller vedtakene du får, sier Thoresen.

Mange tar kontakt med henne og AAP-aksjonen og spør om hjelp til å forstå. Hun står også bak en Facebook-gruppe med over 40.000 medlemmer, som er laget for å stille Nav-spørsmål.

– Vi hører veldig mange historier. Det er mange som ikke får på plass det de har rett på og som har gitt opp. Og du har tilfeller der Nav har gjort alt riktig, men de som ber om hjelp forstår ikke systemet, sier Thoresen.

Selv beskriver hun seg som en tolk i Nav-språket.

– Nav har en stor plikt til å opplyse og veilede, og å få brukerne av Nav til å forstå. Du selv har en plikt til å sette deg inn i dette, noe som ikke er like lett, sier Thoresen.

Rødts Mímir Kristjánsson er del av NRK-serien, og ble intervjuet om Nav og systemet.

Kristjánsson syns det er trist at serien ikke blir publisert på nytt.

– Men det er opp til NRK å ta den avgjørelsen. Så får vi håpe de ikke gir opp å lage journalistikk som dekker sårbare enkeltpersoner i møte med firkantet velferdssystemer, sier Kristjánsson.

Han ble ikke informert om den tidligere overgrepsdommen, men hans budskap er fortsatt det samme.

– Jeg tror at en av grunnene til at denne serien berørte så mange, er fordi mange kjenner seg igjen i hvor firkantet og vanskelig systemet er, sier Kristjánsson.

Det finnes løsninger på dette, sier Kristjánsson, men han mener Nav ikke tar innover seg at systemet ikke er perfekt.

– De som trenger mest hjelp er ofte de som får minst hjelp, sier Kristjánsson.

Nav har fått kritikken fra både Thoresen og Kristjánsson.

Direktør Hans Christian Holte er stort sett enig i deres vurderinger. Utenom at Nav ikke tar innover seg at systemet ikke er perfekt – det sier han at de gjør.

– Nav sliter mest med å hjelpe de som har størst behov for hjelp. De som trenger kontakt med Nav over tid og som har sammensatte utfordringer. Det er disse menneskene vi er dårligst til hjelpe, sier Holte.

Dette forteller han at Nav jobber mye med og bruker mye tid på.

– Er du enig i at systemet er for vanskelig, slik det er i dag?

– Ja, systemet er til dels for vanskelig slik det er i dag. Og det henger sammen med flere forhold. Det henger sammen med et omfattende regelverk, og hvor langt vi er kommet i arbeidet med hvor enkle brev vi klarer å skrive, og hvordan saksbehandlere og veiledere møter menneskene som kommer til oss, sier Holte.

Statens helsetilsyn har konkludert med at Nav har vært for vanskelig å komme i kontakt med i akutte situasjoner, og dette er det gjort tiltak for.

Men direktøren erkjenner at Nav generelt kan være vanskelig å få kontakt med.

– Vi er for variable. Vi har en del områder hvor kontakten fungerer godt, så har vi andre områder hvor vi ikke er tilgjengelige nok. Jeg mener vi generelt bør bli bedre når det gjelder tilgjengelighet og hvor god informasjon vi klarer å gi, sier Holte.

Noe Nav jobber mye med, er å sørge for at det første møtet med Nav blir bedre.

– Vi må ta oss tiden og sørge for at menneskene som kommer til oss er trygge på hvordan det videre løpet blir, sier Holte.

Elisabeth Thoresen er selv uføretrygdet, etter et hjerneslag og fysiske plager. Før det jobbet hun selv i Nav og kan derfor systemet godt.

Og hun kjenner fordommene mot de som er uføre.

– Man har ofte et sånn bilde av at når trygden kommer sitter uføre ute og drikker øl. Men vi uføre speiler hele samfunnet. Mange av oss er godt utdannede som hadde flotte jobber. Vi sliter med sorg over det tapet det er å miste livet du en gang levde, sier Thorsen.

Ønsket om å jobbe og engasjere seg, førte til at hun startet AAP-aksjonen.

Når kroppen ikke klarte å henge med og hun ikke hadde energi til å jobbe, begynte hun å hjelpe andre med å svare på Nav-spørsmål.

AAP-aksjonen ble startet i 2016 og hun fulgte også trygdeskandalen, der flere mottagere av trygd ble uriktig dømt til fengsel.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations