Nav erkjenner at opplæring av ansatte må bli bedre

TeamXon.com - Automatic
Business.no+

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Nav har et betydelig forbedringspotensial i opplæringen av ledere og ansatte, vedgår kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

1. Nav erkjenner at opplæring av ansatte må bli bedre

Bare halvparten av de Nav-ansatte mener de har fått tilstrekkelig opplæring til å mestre sine arbeidsoppgaver. Det kommer fram i en ny rapport om medarbeidernes kompetanse ved Nav-kontorene, som Velferd.no omtalte i går.

Nav har utfordringer når det gjelder intern opplæring, erkjente Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt på et lanseringsseminar for rapporten på OsloMet i går.

– Når rundt halvparten sier at de ikke er fornøyd med den opplæringen de har fått, så skal vi ta det på største alvor. Vi har et betydelig forbedringspotensial, konstaterte han.

Den nye rapporten viser at Nav etterspør høyere utdanning når de rekrutterer medarbeidere, men ikke nødvendigvis en utdanning direkte knyttet til arbeidsoppgavene i Nav. Det stiller store krav til opplæring på arbeidsplassen, påpeker rapporten.

Åsholt deler den vurderingen.

– Den modellen vi har nå, tilsier at vi må sørge for god opplæring internt. Men det er variasjoner i hvor godt vi lykkes både når det gjelder opplæring av ansatte og når det gjelder lederopplæring, så han på OsloMet-seminaret.

Vi vil fortsatt ha behov for kompetanse til å møte folk i vanskelige livssituasjoner.

Rapporten om kompetanse i Nav trekker fram Utdanningsdirektoratet som et forbilde når det gjelder lederutdanning.

– Arbeids- og velferdsdirektoratet bør se til Utdanningsdirektoratet. Der har man en satsing på rektorskolen og på styrerskolen for barnehager, og det har gitt gode resultater. Jeg har etterlyst noe tilsvarende hos Nav, sa professor Lars Inge Terum til Velferd.no i går. Terum har skrevet den nye rapporten sammen med stipendiat Talieh Sadeghi.

I sin kommentar til rapporten sa Åsholt at Nav er i gang med en satsing på opplæring og kompetanseoppbygging som blant annet vil styrke opplæringen av ledere ved Nav-kontorene.

– Jeg tror at vi i løpet av et halvt til et år vil ha utdanninger rettet mot Nav-kontorledere som ligner på det barnevernet har og det skolevesenet har hatt, sa han.

Ifølge Åsholt er Nav-ansattes hverdag og behov for kompetanse i endring.

– Hverdagen i Nav-kontorene kommer til å endre seg ganske mye som følge av at vi får helt andre typer digitale løsninger. Folk vil kunne greie mye mere selv. Noen vil bli helt selvbetjente, mens også andre som står langt unna arbeidslivet, vil i større grad kombinere ansikt-til ansikt-samtaler og bruke teknologien, så han.

Åsholt understreker samtidig at den sosialfaglige kompetansen fortsatt vil være viktig.

– Vi vil fortsatt ha behov for kompetanse til å møte folk i vanskelige livssituasjoner og gi god veiledning og støtte. Vi må ha folk som er trygge i den type situasjoner, uansett hvor mye digitale løsninger vi vil få.

Nedgangen i ansatte med sosialarbeiderutdanning i den kommunale delen av Nav gir grunn til uro.

Et av funnene i rapporten som ble lansert i går, er at andelen sosialarbeidere går ned i den kommunale delen av Nav. På lanseringsseminaret for rapporten ble denne utviklingen kommentert av dekan Elisabeth Brodtkorb ved Fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høgskole.

– Nedgangen i ansatte med sosialarbeiderutdanning i den kommunale delen av Nav gir grunn til uro. Det bør også gi grunn til uro i Nav, sa Brodtkorb.

Hun var kritisk til at Nav ikke i større grad legger vekt på å rekruttere medarbeidere med sosialfaglig utdanning. Det er økt vekt på arbeidsinkludering i Nav, men det er ikke det eneste brukerne trenger, påpekte hun.

– Mange trenger arbeidsinkludering, men også bistand, behandling, koordinering av tjenester, sikring av rettigheter og inkludering på langt flere områder enn arbeidslivet, påpekte hun.

Mye at det som skjer mellom bruker og ansatte veiledere i Nav, skjer bak lukkede dører.

Rapporten om kompetanse i Nav er basert på intervjuer med et stort antall Nav-ansatte. De forteller at den vanligste formen for internopplæring i Nav er uformell veiledning fra leder eller kollega, såkalt skulder-til-skulderlæring.

Dette er ikke tilstrekkelig, påpekte Brodtkorb.

– Det er strålende med skulder-ved-skulder, men det er ganske begrenset hva du kan lære gjennom det. Slik jeg ser det, er det ikke økonomi i Nav til å jobbe to og to med alle saker. Mye at det som skjer mellom bruker og ansatte veiledere i Nav, skjer bak lukkede dører. Det er ingen skulder der. Du er alene med brukeren. Og det er heller ikke veldig stor kapasitet og muligheter for faglig veiledning, påpekte hun.

Org nr: 999 509 258 MVA
Org nr: 918 403 620 MVA

Magne Lerø
Grubbegata 14
0179 Oslo

Abonnementsvilkår
Personvernerklæring (cookies)

Annonsesjef: Nils Sørensen909 22 470

Produkter og priser Kundeservice 24 077 007

Kontakt oss – alle ansatte

Bli abonnent Min sideNyhetsbrevFacebook

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations