Arbeidsgruppe i Helse Nord: Foreslår store kutt i akuttilbudet i Nord-Norge

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Gruppen som skal tegne et nytt kart for helsetilbudet i nord foreslår å legge ned sykehuset i Lofoten og fjerne akuttilbudet i Narvik. Fremskrittspartiet og Rødt vil stoppe hele prosessen.

Arbeidsgruppe i Helse Nord: Foreslår store kutt i akuttilbudet i Nord-Norge

Gruppen som skal tegne et nytt kart for helsetilbudet i nord foreslår å legge ned sykehuset i Lofoten og fjerne akuttilbudet i Narvik. Fremskrittspartiet og Rødt vil stoppe hele prosessen.

Nordlandssykehuset i Lofoten er anbefalt omgjort fra akuttsykehus til et distriktsmedisinsk senter av en arbeidsgruppe i Helse Nord.

Vi rapporterer fra Bodø/Lofoten/Tromsø

Del på Twitter Del på Twitter Del på epost Del på epost

Publisert 14.11.2023, kl. 15.04
Oppdatert 14.11.2023, kl. 16.19

I januar 2019 holdt Christin Straum Jakobsen og datteren på å miste livet under en dramatisk fødsel.

Tre uker før termin holdt det på å gå galt.

Morkaken løsnet og det var full blødning.

Hun ble hastet til akuttmottaket på Gravdal i Lofoten.

Her ble hun møtt av et kriseteam, og ble lagt på operasjonsbordet.

Det reddet trolig livet til både mor og datter.

Nå foreslår en arbeidsgruppe i Helse Nord å fjerne dette tilbudet på sykehuset i Lofoten.

Ekteparet Christin og Benjamin Straum Jakobsen i Lofoten opplevde en dramatisk fødsel i 2019.

Sykehusene i Nord-Norge skriker etter nok fagfolk.

Det har ført til at man har satt i gang en stor og omfattende prosess som skal se om på man kan drive sykehusene på en mer effektiv måte.

I det arbeidet har Helse Nord satt ned fem arbeidsgrupper. Disse gruppene har sett på ulike deler av helsetjenestene.

Mest interesse har det vært rundt arbeidsgruppe 1, som ser på akutte og planlagte funksjoner.

Tirsdag la gruppene frem sine anbefalinger til ny organisering av sykehusene i Nord-Norge.

Dagens tilbud: Akuttsykehus

Anbefalt tilbud: Akuttsykehus

Dagens tilbud: Akuttsykehus

Anbefalt tilbud: Akuttsykehus

Dagens tilbud:DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon, fødestue og dagkirurgi

Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon og fødestue

Dagens tilbud: Polikliniske tjenester

Anbefalt tilbud: Polikliniske tjenester

Dagens tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon og fødestue.

Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, svangerskapsog barseltilbud og døgnfunksjon*

Dagens tilbud: Region- og universitetssykehus

Anbefalt tilbud: Region- og universitetssykehus

Dagens tilbud: Akuttsykehus

Anbefalt tilbud: Stort akuttsykehus

Dagens tilbud: Akuttsykehus

Anbefalt tilbud: Sykehus uten akuttfunksjoner (fødestue opprettholdes) med betydelig økt aktivitet innen poliklinikk, planlagt kirurgi, og mulighet for andre fagområder.

Dagens tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon og fødestue

Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon* og fødestue.

Dagens tilbud: Akuttmedisinsk beredskapssykehus

Anbefalt tilbud: Akuttmedisinsk beredskapssykehus

Dagens tilbud: Akuttsykehus

Anbefalt tilbud: Akuttsykehus - økt aktivitet alle fagområder

Dagens tilbud:Akuttsykehus

Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester, døgnfunksjon* og fødestue.

*Døgnfunksjon må vurderes innhold og tilbud i DMS

Dagens tilbud: Stort akuttsykehus

Anbefalt tilbud: Stort akuttsykehus

Dagens tilbud: Akuttsykehus i alle byer

Anbefalt tilbud: Ett stort sykehus - uten å spesifisere hvor det skal ligge

Dagens tilbud:DMS m/ polikliniske tjenester, fødestue og dagkirurgi

Anbefalt tilbud: DMS m/ polikliniske tjenester og døgnfunksjon**

* Helgelandssykehuset Mosjøen er i dag et akuttsykehus med akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi.

** Døgnfunksjon må vurderes i samarbeid med kommunene i opptaksområdet til DMS

Det har derimot ikke gått uten store uenigheter. NRK skrev tidligere onsdag om hvordan mindretallet i arbeidsgruppe 1 tok dissens på den endelige anbefalingen.

NRK har allerede erfart at et flertall i arbeidsgruppa vil legge ned Lofotens eneste sykehus.

Arbeidsgruppen skriver i sin oppsummering at det vil bli omkostninger som følge av de foreslåtte endringene i en interimsfase.

Har du bilder, video eller er på stedet?

– Det er heller ingen selvfølge at fagfolk ved sykehusene som er berørt av de største endringene vil pendle eller flytte for å tilpasse seg endrede arbeidsforhold, heter det i rapporten.

– Effektene vil ikke komme umiddelbart, men på sikt. Endring er nødvendig for å opprettholde en bærekraftig helsetjeneste i nord, står det videre.

Regionsykehus: Brukes om det ene sykehuset i hver helseregion som er utpekt som hovedsykehus. De fire regionsykehusene er Universitetssykehuset i NordNorge, St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Disse sykehusene vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i helseregionen.

Stort akuttsykehus: Brukes om sykehus med opptaksområde på mer enn 60– 80 000 innbyggere, og som har et bredt akuttilbud med akutt kirurgi og flere medisinske spesialiteter.

Akuttsykehus: Brukes om sykehus som minst har akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi dersom geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

Sykehus uten akuttfunksjoner: Brukes om sykehus med planlagt behandling som ikke har akuttfunksjoner.

DMS (distriktsmedisinsk senter): Defineres i utgangspunktet til å være spesialisthelsetjenester i form av dagtilbud (bortsett jordmorstyrt fødestue som krever vaktordning).

Kilde: Arbeidsgruppe 1 i Helse Nord, som ser på akutte og planlagte funksjoner i sykehusene.

Vidar Thomas Benjaminsen (H) er ordfører i Vågan og leder i Lofotrådet. Han reagerer sterkt på at arbeidsgruppen i Helse Nord nå anbefaler å legge ned det eneste sykehuset i Lofoten.

– Vi er sjokkerte over at det går an å komme frem til en sånn beslutning. Vi er 35.000 mennesker som bor her uti havgapet, sier han.

– På sommeren er det over 80.000 mennesker i Lofoten samtidig. Så skal vi ikke ha akuttberedskap som skal sikre at vi får hjelp om noe galt skjer, det er vi faktisk ganske sjokkerte over, legger Benjaminsen til.

​14. desember 2022: Styret vedtar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023–2038

9. november 2022: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) gir Helse Nord i oppdrag å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling for å sikre bærekraft

23. februar 2023: Styret i Helse Nord vedtar rammene for videre arbeid

29. mars 2023: Styret i Helse Nord vedtar konkrete områder som skal utredes videre

31. mai 2023: Styret i Helse Nord vedtar mandat for mandat for utredningsarbeidet og hvordan utredningsarbeidet skal organiseres. De beslutter blant annet at det skal opprettes fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike områder.

22. juni 2023: Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert fremdriftsplan for arbeidet.

26. juni 2023: Felles oppstartsmøte for de fem arbeidsgrupper som skal utrede ulike delområder for funksjons- og oppgavedelingen i Helse Nord etableres og starter opp arbeidet. Arbeidsgruppen skal gjennom utredningsperioden legge frem én rapport på sitt område. De fem delrapportene skal samles i én felles, helhetlig plan.

August/september 2023: Individuelle oppstartsmøter for arbeidsgruppene.

10. november 2023: Arbeidsgruppenes anbefalinger, inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse, leveres til koordineringsgruppen i Helse Nord RHF.

24. november 2023: Den helhetlige planen for funksjons- og oppgavedeling, inkludert ROS-analyse, ferdigstilles.

20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast av den helhetlige planen med forslag til funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Planen sendes ut på høring i åtte uker.

April 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord før den, om nødvendig, legges fram for eier Helse- og omsorgsdepartementet.

Kilde: Helse Nord.

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp, er sterkt bekymret for fremtiden til pasientene i Nord-Norge.

Hoksrud varsler nå at Frp kommer til å fremme et forslag der Stortinget ber regjeringen stoppe hele prosessen.

– Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) må lytte til den samstemte kritikken fra lokalbefolkningen, ansatte og lokale politikere. De frykter for landsdelens fremtid og pasientsikkerheten. Det har også kommet sterk kritikk mot at prosessen mangler åpenhet, går altfor raskt og ikke er forsvarlig, sier Hoksrud i en pressemelding.

Bård Hoksrud (Frp) mener prosessen i Nord-Norge nå må stoppes i Stortinget.

Han varsler at Frp kommer til å be regjeringen stanse planene om en kraftig nedbygging av sykehustjenestene i Nord-Norge.

Også Seher Aydar i Rødt mener Stortinget nå må på banen i saken, og støtter Frps forslag.

– Det kan ikke være opp til styrene i Helseforetakene hvor det skal være trygt å bo, jobbe og føde i Norge. Sykehusene våre må formes etter behovet i befolkningen, samfunnshensyn og fagfolkas vurderinger, ikke etter helseforetakene sin jakt på grønne budsjett-tall. Dette ansvaret må ligge hos de folkevalgte.

Seher Aydar sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun er enig med Frp om at Helse Nord-prosessen må stoppes.

Olaug Bollestad (Krf) sier hun er sjokkert over at helseministeren lar Helse Nord foreslå de dramatiske endringene i landsdelen.

– Jeg er rett og slett sjokkert. Innbyggere og ansatte i Nord-Norge må stå i det de opplever som en hastig prosess.

Hun mener sakens størrelse gjør at Stortinget må få behandle saken.

– En så stor endring må Stortinget få ta stilling til. Dette vil jeg kreve at behandles her, og ikke i en semi-åpen prosess i et styre. Dette handler også om vår beredskap i nord.

Olaug Bollestad mener Stortinget må få behandle saken om kutt i Helse Nord.

– Sykehustilbudet til en hel landsdel kan ikke behandles så lettvint som vi gjør nå. En sak av slike dimensjoner må besluttes politisk, i Stortinget.

Det sier Marian Hussein, nestleder og helsepolitisk talsperson i SV.

Marian Hussein er nestleder og helsepolitisk talsperson i SV. Her er hun på besøk på det nye sykehuset i Narvik, som er under bygging.

– Vi har lik på rett helsehjelp her i landet. Da kan vi ikke fortsette å behandle befolkningen i Nord slik vi gjør nå.

De vil nå fremme et forslag i Stortinget hvor de vil be regjeringen om å behandle forslagene fra Helse Nord.

Del på Twitter Del på Twitter Del på epost Del på epost

 

Dette er medlemmene i gruppa som jobber med sykehusstrukturen Ekspander/minimer faktaboks

Arbeidsgruppe 1 består av følgende medlemmer:

Fredrik Sund, Helse Nord RHF (leder)

Siri Solheim, Helse Nord RHF (sekretariat)

Gunnhild Berglen, Regionalt brukerutvalg

Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt

Jørgen Nilsen, Finnmarkssykehuset

David Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Snorre Sollid, Universitetssykehuset Nord-Norge

Gro-Marith Karlsen, Nordlandssykehuset

Monica Storkjørren, Helgelandssykehuset

Bjørn Bremer, Narvik kommune*

Raymond Dokmo, Bodø kommune*

Anne H. Davidsen, Alta kommune*

Geir Tollåli, Helse Nord RHF

Bente Mietinen, Helse Nord RHF

Randi Spørck, Helse Nord RHF

* Deltakerne fra kommunehelsetjenesten er oppnevnt av kommunene selv gjennom et etablert kommunalt koordineringsorgan for Nord-Norges 80 kommuner.

(kilde: Helse Nord)

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations