Direktøren for Nasjonalt tryggingsorgan går av etter ulovleg låneavtale

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Direktør for Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), Sofie Nystrøm, går av etter å ha gått inn ein ulovleg låneavtale på 200 millionar kroner.

Direktøren for Nasjonalt tryggingsorgan går av etter ulovleg låneavtale

Direktør for Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), Sofie Nystrøm, går av etter å ha gått inn ein ulovleg låneavtale på 200 millionar kroner.

NSM-direktør Sofie Nystrøm går på dagen.

Publisert 08.12.2023, kl. 12.02

Oppdatert 08.12.2023, kl. 12.16

Lånet er eit brot på gjeldande lover og regelverk, blant anna at det er Stortinget som skal løyve pengar, ifølge Grunnlova. Opptaket av lån strir også mot sentrale punkt i budsjett- og økonomiregelverket. skriv Justisdepartementet i ei pressemelding.

– Då det blei klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde eit lån, sette departementet straks i gang undersøkingar i saka. Dette arbeidet går framleis føre seg. Departementet kan ikkje utelukke i det vidare arbeidet vil avdekke fleire kritikkverdige forhold, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Ho seier at ho ser alvorleg på saka, og at departementet saman med Forsvarsdepartementet skal sette inn ei mellombels leiing for NSM.

Det var Nystrøm sjølv som bad om å få slutte som direktør for NSM då det blei klart at dei hadde ein ulovleg låneavtale. Ho beklagar det som har skjedd, skriv NTB.

– Det er alvorlege regelbrot, og eg tek det heile og fulle ansvaret for dei. Eg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtalar sidan 2014, og NSM har ved fleire tilfelle vore i dialog med departementet i forkant at avtalen blei gått inn. Då eg blei klar over regelbrotet, sette i verk eg umiddelbart undersøkingar, og tiltak for å korrigere, seier ho.

Justisdepartementet blei kjent med lånet i november, og seier dei no er i kontakt med lånegjevaren med tanke på å få avvikla den ulovlege avtalen, og foreslår å auke løyvinga til NSM med 200 millionar for å kunne innfri lånet.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations