Dommen blir neppe stående - Frifinnelsen av politimannen på Kongsberg

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Frifinnelsen av politimannen på Kongsberg kom overraskende på mange. Det er all grunn til å tro at Riksadvokaten vil anke saken.

Dommen blir neppe stående

Frifinnelsen av politimannen på Kongsberg kom overraskende på mange. Det er all grunn til å tro at Riksadvokaten vil anke saken.

Publisert 07.07.2023, kl. 16.10
Oppdatert 07.07.2023, kl. 16.14

Det må være lov å si at avgjørelsen fra Buskerud tingrett kom uventet på mange.

Den voldstiltalte politimannen ble blankt frifunnet, og flertallet i retten mener han ikke kan klandres for noe av det han gjorde den dramatiske oktoberkvelden i fjor høst.

Tvert imot mener to av tre dommere at fornærmede Kevin Simensen har seg selv å takke for at situasjonen eskalerte som den gjorde.

Retten mener Simensen burde forstått at det var en politimann som forsøkte å pågripe ham, og at det var den massive motstanden som gjorde at det hele kom ut av kontroll.

Kjernen i saken har vært om politimannen «gikk langt utenfor rammene av det samfunnet kan akseptere», slik Spesialenheten har argumentert. Eller om han «bare gjorde jobben sin», slik forsvarerne har hevdet.

Flertallet i tingretten landet på det siste.

Overvåkingsbildene fra bensinstasjonen ser brutale ut, og inntrykket forsterkes av at politimannen slår den fornærmede gjentatte ganger med knyttet neve. Også batong og pepperspray blir tatt i bruk.

Dommerne mener maktbruken var forsvarlig, og at den lå innenfor det Høyesterett tidligere har åpnet for. Sagt på en annen måte mener retten at politimannen handlet i tråd med lovverket og politiinstruksen, og at han derfor må frifinnes.

Frifinnelsen er likevel hårfin. Retten har altså delt seg i et flertall og et mindretall. I tillegg sier flertallet i dommen at resultatet kommer «under noe tvil».

Dommerne er også åpne på at mange av vurderingene er basert på skjønn. Et dommerpanel i lagmannsretten kan fort komme til et motsatt resultat. Dermed er det mye som tyder på at saken vil bli anket. Siden det var Riksadvokaten som beordret tiltale for grov vold, er det også sannsynlig at landets høyeste påtalemyndighet vil få sitt å si for ankespørsmålet.

Et annet argument for en anke er dommens prinsipielle sider. Bistandsadvokat Morten Kjensli har rett i at dommen gir politiet stort armslag når det gjelder hvordan de skal opptre når de går til arrestasjon.

Det er ingen sammenlignbare saker her til lands, og da er spørsmålet om ikke en høyere rettsinstans bør trekke opp disse grensene.

Flere juridiske eksperter spådde på forhånd at saken ville havne i Høyesterett, og det er ikke noe mindre sannsynlig med resultatet fra tingretten.

Så har selvsagt den frifunne politimannen krav på å bli sett på som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det blir interessant å se hva politimesteren og ansettelsesrådet i Sør-Øst politidistrikt nå gjør videre.

Politibetjenten ble suspendert da tiltalen kom, men kan dette opprettholdes nå når frifinnelsen ligger på bordet? Det vil antagelig ta tid å beramme en ankesak, hvis den ankes og lagmannsretten slipper den gjennom til behandling.

Blir det da riktig å holde politibetjenten utenfor tjeneste inntil rettskraftig dom foreligger? Eller er handlingene hans uansett så brutale at han ikke er skikket til operativ polititjeneste?

Spørsmålene er mange, og det synes rimelig klart at vi ennå ikke har fått alle svarene.

Olav Rønneberg kommenterer

Politidirektøren får strykkarakter

Det ser ikke bra ut for PST

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations