Lensmann drev storstilt med eiendom i egen by – bak politimesterens rygg

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Sammen med en politikollega har lensmann Asbjørn Skåland utviklet Flekkefjords største næringspark. Spesialenheten har opprettet straffesak.

Lensmann drev storstilt med eiendom i egen by – bak politimesterens rygg

Sammen med en politikollega har lensmann Asbjørn Skåland utviklet Flekkefjords største næringspark. Spesialenheten har opprettet straffesak.

Næringsparken Trøngsla ligger langs E39 i Flekkefjord. Lensmannen og en politibetjent har vært med på å utvikle området.

Vi rapporterer fra Flekkefjord

Del på Twitter Del på Twitter Del på epost Del på epost

Publisert

14.12.2023, kl. 12.30

Oppdatert

14.12.2023, kl. 14.05

Vi rapporterer fra Flekkefjord

Del på Twitter Del på Twitter Del på epost Del på epost

De to politikollegene var med på å kjøpe et stort næringsområde i 2008. Der jobbet de for å selge tomtene sine til varehus som Obs og Biltema.

Men det er strenge regler for hva ansatte i politiet kan drive med ved siden av jobb. Såkalte bierverv må godkjennes av politimesteren.

Det er for å unngå dobbeltroller, og sikre at folk har tillit til politiet.

Politimesteren i Agder satte derfor foten ned for de to politikollegene i Flekkefjord.

Lensmannen måtte trekke seg helt ut av eiendomsprosjektene. Politibetjenten fikk kun lov til å fortsette som eier.

NRK kan nå avsløre at lensmannen likevel har fortsatt sammen med politibetjenten.

Begge nekter for å ha brutt reglene. Les mer av svarene deres lenger nede i saken.

Daværende politimester Kirsten Lindeberg ønsker ikke å kommentere saken.

Politimester i Agder i dag, Kjerstin Askholt, har koblet inn Spesialenheten etter NRKs henvendelser.

Spesialenheten er kun koblet inn i forholdene som gjelder lensmannen.

– Det er Spesialenheten som må uttale seg ettersom vi har valgt å oversende saken til vurdering der, sier Askholt.

Asbjørn Skåland er mangeårig lensmann i Flekkefjord. Den formelle tittelen i dag er politistasjonssjef.

De to politikollegene og selskapet ELTL Eiendom fikk i 2008 et rente- og avdragsfritt lån fra kommunen til å kjøpe 140 mål på næringsområde Trøngsla.

Etter bare én uke kjøpte kommunen tilbake en liten del av det samme området.

– Jeg vil anta at det var en håndsrekning for å få startkapital til å utvikle området, sier Flekkefjord-rådmann Bernhard Nilsen, som begynte i jobben i 2014.

Avtalen er omstridt. Flekkefjord-politiker Svein Hobbesland (Ap) har blant annet kritisert det rentefrie lånet som ble gitt av kommunen.

– I 2008, i «finanskrise-året», tror jeg Flekkefjord og andre kommuner var villige til å strekke seg langt for å få til nye næringsområder og arbeidsplasser, svarer rådmannen.

Rådmann Bernhard Nilsen i Flekkefjord kommune.

I 2021, nesten ti år etter at politikollegene formelt trakk seg ut, ble området solgt tilbake til kommunen.

I forbindelse med dette sluttoppgjøret har politibetjenten vært med i forhandlingene med kommunen, ifølge rådmannen.

Rådmannen uttalte først til NRK at lensmannen også var med på forhandlinger om en sluttavtale, men sier senere at han ikke husker om lensmannen var der. Det finnes ikke referater fra møtene.

Lensmannen skal ha vært med på forhandlinger i 2015, ifølge rådmannens dokumentasjon.

Verken politibetjenen eller lensmannen bekrefter å ha vært med på disse møtene.

NRKs undersøkelser viser også at lensmannen har hatt møter med ordføreren på vegne av firmaet.

Styredokumenter som NRK har fått innsyn i viser også at:

Begge mener de har hatt en observatørrolle i styret, og at det har vært innenfor regelverket.

Da lensmannen formelt trakk seg ut i 2011, overtok kona hans aksjene i eiendomsselskapet.

Som medeier fikk hun i 2021 et utbytte på 900.000 kroner. Det samme gjorde politibetjenten.

I dag er eiendomsselskapet involvert i et stort byggeprosjekt midt i Flekkefjord sentrum.

Både Skålands kone og politibetjenten er med som medeiere i selskapet som er involvert i utbyggingen av 104 leiligheter.

NRK har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med kona til Skåland, uten å lykkes. Skåland skriver i en SMS at kona er informert om NRKs sak.

Skåland har ingen bierverv i dag, ifølge Agder-politiet.

NRK har ikke fått innsyn i hvilke bierverv han eventuelt har fått godkjent tidligere. Men dersom en lensmann skal operere på vegne av konas selskap, er det også søknadspliktig, ifølge Politidirektoratet.

I Flekkefjord sentrum er det planlagt 104 nye leiligheter.

Ingen av de to politikollegene ønsker å møte NRK for intervju.

Politibetjenten jobbet i Flekkefjord frem til 2021. Han hevder at hans aktivitet har vært avklart og godkjent med ledelsen.

Han har siden 2013 skrevet til ledelsen at han ikke har styreverv knyttet til prosjektet i næringsparken. Det har NRK sett dokumentasjon på.

NRK har stilt Agder politidistrikt spørsmål om de har kjent til at politibetjenten har deltatt så aktivt som dokumentasjonen viser. De har ikke svart på dette.

Politibetjenten har også vært styreleder for et annet eiendomsselskap i 17 år, noe han ikke har hatt tillatelse til.

Ikke før NRK stilte spørsmål om dette, søkte han om å få dette godkjent som eget bierverv. Søknaden er ikke ferdig behandlet.

I dag er politibetjenten ansatt i et annet politidistrikt.

Spesialenheten skal torsdag vurdere om de skal starte etterforskning av Skåland.

Første gang NRK kontakter Skåland, sier han at han for flere år siden trakk seg helt ut av alle firmaer – etter avtale med politimesteren i Agder.

Men når vi konfronterer han med dokumentasjon, innrømmer han etter hvert at han har vært involvert. Blant annet ved å delta på møter.

Skåland skriver i en e-post at han har fungert som «observatør» etter at kona overtok aksjene.

– Jeg hadde interesse av å følge med på utviklingen av området som jeg var med å starte, og som ektefelle til en av eierne.

Var det avklart med politimesteren?

– Nei, dette da møtene var av en slik art at jeg ikke vurderte det.

Etter at NRK begynte å stille Agder-politiet spørsmål, sendte de saken til Spesialenheten for politisaker, som nå har opprettet straffesak.

Spesialenheten vil denne uken avgjøre om de skal etterforske saken, ifølge seksjonssjef Espen Krogh.

– Jeg er glad for at Spesialenheten skal vurdere saken slik at det blir en objektiv og helhetlig gjennomgang, skriver Skåland i en e-post til NRK.

Det var Kirsten Lindeberg som var politimester i Agder da politikollegene ble bedt om å trekke seg ut. Hun er forelagt påstander og dokumentasjon, men ønsker ikke å kommentere.

Nåværende politimester i Agder Kjerstin Askholt ønsker ikke å stille til intervju.

Politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt.

Hun mener NRK retter «alvorlige påstander» mot Skåland, og skriver følgende i en epost:

– Jeg tar politiets håndtering av dette på største alvor, både for å ivareta berørte og involverte. Av den grunn har jeg funnet det viktig og riktig at vurderingen av disse alvorlige påstandene gjennomføres utenfor Agder politidistrikt.

Rettelogg: Klokken 13.53 presiserte vi at Spesialenheten kun er involvert i saken rundt lensmannen, og ikke politibetjenten.

Politidirektoratet bekrefter at reglene er strenge for hvilke bierverv polititjenestepersoner kan ha. De viser til at det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Direktoratet skriver i en e-post til NRK at reglene om bierverv skal bidra til å sikre politiets integritet og tillit i befolkningen. Reglene skal også hindre inhabilitet, rollekonflikter og pliktkollisjoner for polititjenestepersoner.

LES MER:

 

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations