Norge brøt menneskerettighetene: Toåring sperret inne på Trandum i 76 dager

TeamXon.com - Automatic
Business.no+

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange fler! Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Norge brøt menneskerettighetene da en toåring og foreldrene ble låst inne på Trandum utlendingsinternat i 76 dager. Det slår FNs menneskerettskomité fast i en fersk uttalelse.

Norge brøt menneskerettighetene: Toåring sperret inne på Trandum i 76 dager

Norge brøt menneskerettighetene da en toåring og foreldrene ble låst inne på Trandum utlendingsinternat i 76 dager. Det slår FNs menneskerettskomité fast i en fersk uttalelse.

Gutten som nå får rett til erstatning fra den norske staten, er i dag ti år gammel og bor i Afghanistan.

I 2012 hadde den afghanske familien med mor, far og den lille gutten fått avslag på sin asylsøknad i Norge. De ble utvist i 2013, men nektet å reise frivillig.

Året etter ble de tvangssendt til Afghanistan av norske myndigheter. Men da de kom fram, hevdet familien at de var pakistanske borgere og ble nektet innreise. Dermed gikk turen tilbake til Norge, og 18. mars 2014 ble de internert på utlendingsinternatet på Trandum.

Oslo tingrett godtok internering på Trandum for familien fordi de hadde nektet å forlate Norge frivillig, og at begrunnet interneringen med faren for at de skulle unndra seg et nytt forsøk på uttransport.

Etter 76 dager innelåst på Trandum utlendingsinternat, ble familien igjen tvangssendt til Afghanistan 2. juni 2014.

FNs menneskerettskomité er enig med familien i at utlendingsinternatet, som ligger bak et høyt piggtrådgjerde kloss inntil rullebanen på Gardermoen lufthavn, ikke var noe egnet sted for barn.

FN-uttalelsen gir gutten rett til full erstatning, og pålegger regjeringen en frist på 180 dager til å oppfylle pålegget.

Menneskerettskomiteen fastslår at Norge har brutt bestemmelsen i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som pålegger FNs medlemsland en særskilt beskyttelse for barn.

Familien har allerede fått 70.000 norske kroner fra staten. Uttalelsen fra FN angir ikke noe beløp til erstatning til 10-åringen, men pålegger den norske regjeringen å betale full erstatning.

– I praksis vil Norge alltid følge slike uttalelser, så det legger vi til grunn, sier jusprofessor Mads Andenæs til VG.

Sammen med Eirik Bjørge, jusprofessor ved University of Bristol, har han ført saken for familien.

– Staten ved regjeringsadvokaten har prosedert på at komiteen ikke kan pålegge Norge å betale erstatning, men det har de nå tapt. Så nå må staten tilby et beløp som er betydelig høyere enn det familien allerede har fått, sier Andenæs.

FNs menneskerettskomité slår i sin uttalelse at utlendingsinternatet på Trandum er helt uegnet for barn.

– Ved å internere barnet under forholdene slik de var på Trandum og gjennom å unnlate å vurdere alternativer til internering, tok staten ikke hensyn til barnets beste, står det i uttalelsen, som konkluderer med at Norge var i brudd med bestemmelsen om barns rettigheter.

VG har bedt Justisdepartementet om en kommentar til FN-uttalelsen, men den er foreløpig ikke besvart.

Norges praksis med internering av barn i utlendingssaker har fått hard kritikk ved en rekke anledninger. Domstolene slo fast at Norge hadde brutt torturbestemmelser etter at en an afghansk familie med fire barn satt innelåst på Trandum i 2014.

I 2018 åpnet myndighetene et nytt familieinternat nord for Gardermoen.

FNS menneskerettskomité behandler klager på påståtte brudd mot FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations