Politiet: Bekymringsmeldinger har ikke nådd kommunene

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Politiet er ikke sikre på om alvorlige saker ikke har blitt fanget opp som følge av svikten. Saken er alvorlig, sier byrådslederen i Bergen kommune.

Politiet: Bekymringsmeldinger har ikke nådd kommunene

Politiet er ikke sikre på om alvorlige saker ikke har blitt fanget opp som følge av svikten. Saken er alvorlig, sier byrådslederen i Bergen kommune.

Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) og Line Berggreen Jacobsen (Ap) på pressekonferansen om saken.

Publisert 11.07.2023, kl. 11.45
Oppdatert 11.07.2023, kl. 14.34

Flere bekymringsmeldinger som politiet har sendt via meldingstjenesten Altinn, har ikke nådd frem til kommunene.

Det opplyser politiet på egne hjemmesider tirsdag formiddag. De iverksetter umiddelbare tiltak for å skaffe oversikt og gjenopprette meldingene, skriver de.

Politidistriktene har nå fått beskjed om å umiddelbart stanse all oversendelse av dokumenter til kommunene via Altinn. Det bekrefter Politidirektoratet til NRK.

Les også: Barnevernet fikk ikke viktige dokumenter fra politiet på to år – advarer andre

– Politiet har trodd at mottakere har mottatt, lest og håndtert bekymringsmeldingene vi har sendt dem i Altinn. Når det viser seg at mottakere ikke har åpnet meldingene fordi de ikke har vært klar over at de har mottatt dem, så er det alvorlig, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

Etter 30 dager forsvinner innholdet i meldingene automatisk fra systemene.

– Meldingene kan rekonstrueres, og politidistriktene vil gå i gang med dette, skriver politiet.

Forrige uke ble det kjent at barnevernet i Lillehammer ikke hadde mottatt viktige dokumenter fra politiet på to år.

Har du bilder, video eller informasjon om saken?

På en pressekonferanse sier byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap), at dette er en alvorlig sak.

– Dette er et nasjonalt problem som kanskje gjelder politidistrikt over hele landet. Dette har også rammet andre kommuner, og det har rammet Bergen kommune, sier han.

Han sier at politiet over en periode fra 2020 og frem til i dag har oversendt dokumenter til Bergen kommune via Altinn. Disse har ikke kommunen hatt tilgang til.

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap).

– Dokumentene har ikke vært synlige i kommunens innboks i Altinn, og kommunen har ikke vært varslet om at dokumentene er sendt. Helt konkret er det slik at de som skal motta disse oversendelsene, må være tildelt to spesifikke roller i Altinn, som for oss har vært ukjente. Etter 30 dager blir uleste meldinger i Altinn slettet, sier han.

– Vi finner ingen spor hos oss som tilsier at politiet har varslet kommunen om at de har tatt i bruk dette systemet, eller at ansatte i kommunen trenger spesielle roller i Altinn for å motta viktig informasjon fra de, sier Bakervik.

Han sier at politiet nå må redegjøre for hvordan dette kunne ha skjedd, hva omfanget er, og hva konsekvensene blir.

Les også: Elever hadde eksamenstrøbbel også fredag: – Kommer til å klage

– Dessverre er det først denne uken at Politidirektoratet har skjønt alvoret. Fra vi oppdaget situasjonen har vi jobbet intensivt med å følge opp bekymringsmeldingene, men også med å oppfordre nasjonale myndigheter til å ta grep om situasjonen.

Han mener at disse har reagert for sent.

– Kommunene er helt avhengig av å få beskjed og tilganger, for å kunne gripe tak i utfordringen som har oppstått på grunn av politiets feilbruk av systemet, sier Bakervik.

Byråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) sier at 77 forsendelser er sendt til barnevernstjenesten gjennom Altinn, og at de ikke skal ha hatt kjennskap til disse.

– 25 av disse er bekymringsmeldinger. 10 av meldingene har barnevernstjenesten ikke hatt kjennskap til tidligere, sier Berggreen.

Totalt skal 118 meldinger ikke ha kommet frem til kommunen gjennom Altinn.

– Dette er ikke en svikt av barnevernstjenestens oppfølging av sakene, men en feil fra politiet som har gjort at barnevernstjenesten ikke har hatt anledning til å følge opp de meldingene som har kommet, sier Berggreen.

Barneombud Inga Bejer Engh sier at staten må sikre at alle kommuner har systemer for å motta bekymringsmeldinger uansett kanal.

Barneombud Inga Bejer Engh.

– Det er alvorlig hvis politiet har begynt å sende bekymringsmeldinger i et nytt system, her Altinn, uten at statlige barnevernsmyndigheter og Politidirektoratet har sørget for at alle kommuner er innforstått med dette, og fått på plass rutiner for å motta alle meldingene, sier hun.

Videre sier hun at konsekvensene kan være ekstremt alvorlige for barna det gjelder.

– Det kan føre til at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp. Det er avgjørende at Bufdir sammen med kommunene sørger for å få en oversikt over omfanget, og gjøre alt de kan for å begrense skadevirkningene. At et barn i en vanskelig familiesituasjon ikke blir fulgt opp kan være ekstremt alvorlig, sier hun.

Tor Bernhard Slaathaug fra Stiftelsen Rettferd sier til NRK at vanskeligstilte barn kan miste avgjørende dokumentasjon i fremtidige oppreisings- og erstatningssaker som følge av denne svikten.

– Denne skandalen kan potensielt dermed ha ringvirkninger i 10, 15, 20 år frem i tid. Hvordan skal de berørte potensielt kunne søke om oppreisning eller gå til sak mot det offentlige hvis vesentlig dokumentasjon om de ikke har nådd frem, spør han.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe sier til NRK at bekymringsmeldinger til barnevernet er en kritisk samfunnsfunksjon.

– Meldinger som ikke når frem kan ha betydning for liv og helse. Dette er svært alvorlig. Selvsagt kan situasjonen ha vært en trussel mot rettssikkerheten til barn og unge I lys av dette forventer jeg at politiet nå går grundig gjennom sine system, og sørger for at feilen blir rettet, sier hun.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) sier også at saken er alvorlig.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (Ap).

– Dagens nyhet om bekymringsmeldinger til barnevernet fra politiet, som ikke er kommet frem eller blitt lest, er svært alvorlig. Dette kommer på toppen av nyheten om at systemet flere kommuner benytter til bekymringsmeldinger har store svakheter, sier han.

Pettersen legger til at man over tid risikerer at mange alvorlige bekymringsmeldinger aldri behandles.

– Det er uakseptabelt, sier han.

Gruppeleder i Bergen MDG, Thor Haakon Bakke, sier at dette er nok et eksempel på at det offentlige Norge ikke har kontroll på digitaliseringen.

– Det er helt tragisk at dårlig teknisk infrastruktur nok en gang går utover tryggheten til det kjæreste vi har. Slike skandaler kan ha enorme konsekvenser, og nå må alle ansvarlige myndigheter umiddelbart sette seg ned og sørge for at det aldri skjer igjen, sier han.

Avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, Andreas Rafaelsen, sier til NRK at tjenesten politiet brukte til å sende bekymringsmeldinger til kommunene, er ment for straffesaker.

– For å få full oversikt har vi nå dialog med politiet og bistår dem i å rydde opp. For det er jo ganske kompliserte og alvorlige meldinger som er sendt, sier Rafaelsen.

– Vet dere hvor mange kommuner det gjelder?

– Det vet vi ikke, sier Rafaelsen.

Justisdepartementer sier til NTB at de forventer grundige undersøkelser og tiltak.

– Justis- og beredskapsdepartementet forventer at dette undersøkes grundig, og at det iverksettes tiltak som forhindrer at slikt kan skje igjen, sier de.

Vandvik sier at de antar at de mest alvorlige sakene har blitt fanget opp.

– Men vi kan likevel ikke være sikre på det, sier han.

Politiet skriver at de følger nå opp i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og KS.

– Det viktigste nå blir å skaffe oss en god oversikt slik at vi kan bidra til at de som trenger hjelp og oppfølging, får det. Vi har tett og god dialog med de berørte aktørene, og har høy prioritet på å skaffe oss oversikt raskt, sier Vandvik.

Tidligere i sommer ble det kjent at også bekymringsmeldinger til barnevernet ikke hadde nådd frem. Selskapet Visma står bak datasystemene som sviktet.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations