PST-leder varslet mot politidirektør og politimester – mistet toppjobb
Nettsiden logges for trafikk. Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

PST-leder varslet mot politidirektør og politimester – mistet toppjobb
BERGEN (VG) Her går Øyvind Tenold ut av Politihuset i Bergen etter å ha blitt sagt opp som leder for PST Vest.

PST-leder varslet mot politidirektør og politimester – mistet toppjobb

BERGEN (VG) Her går Øyvind Tenold ut av Politihuset i Bergen etter å ha blitt sagt opp som leder for PST Vest.

To timer tidligere sitter han så rakrygget han klarer på et bakeri. Han ser på klokken. Hans tid er ute.

– Er du sikker på at du vil bli sagt opp?

– Dommen er avsagt på forhånd, svarer han.

I 30 år har Øyvind Tenold (63) jobbet i politiet. Et betrodd og respektert medlem av politimesterens ledergruppe i 19 år, med flere perioder som kriminalsjef, politiinspektør og politimester.

I 2008 ble Tenold sjef for Politiets sikkerhetstjeneste i distrikt Vest.

15. juni i år ble Tenold sagt opp fra stillingen. Han har fått tilbud om en rådgiverstilling. I dag ligger klagen hans til behandling hos Det sentrale ansettelsesrådet i Politidirektoratet.

– Jeg er blitt utsatt for ulovlige gjengjeldelser fra de øverste lederne i politietaten, sier Tenold.

I 2018 sendte Øyvind Tenold et varsel til Justisdepartementet. Personene han varslet mot, var daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland, nåværende PST-sjef Roger Berg og ytterligere tre ledere i Politiets sikkerhetstjeneste.

I et 63 sider langt brev beskrev Tenold hvordan han siden 2012 hadde forsøkt å si fra om det han mener var feilvurderinger og mangler internt i PST.

Tenold opplevde at toppledelsen møtte han på en kritikkverdig måte, da han forsøkte å si i fra om ting han var uenig i.

I varselet skriver Tenold at han mener PST i Nydalen oppfattet initiativene hans som «plagsomme».

Tenold varslet også formelt om sin arbeidsgiver, politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt, som han mente ikke hadde klart å beskytte ham mot gjengjeldelser.

I varselet beskriver Tenold trakassering, utestengelse og møter bak hans rygg.

Siden høsten 2015 har det vært drevet en systematisk prosess mot ham, beskriver han.

«Prosessen har bestått av en rekke klanderverdige og gjengjeldende handlinger, adferd og metoder(...)»

– Jeg ble oppfattet som en person som problematiserte for mye. At jeg ikke gikk takt, det har jeg fått høre. Det betyr ikke at de har rett til å straffe meg for det. Å si fra og varsle er en rett og plikt du har, sier Tenold.

I mars 2018 slapp han varselet ned i en postkasse i Bergen sentrum.

– Det føltes som å slippe en håndgranat, sier Tenold.

Benedicte Bjørnland er i dag Norges mektigste politileder. Etter flere varslingssaker i politiet har justisminister Emilie Enger Mehl gitt Bjørnland i oppdrag å rydde opp i fryktkultur og varslingsrutiner. Bjørnland har sagt til VG at hun forlanger at varslere blir tatt på alvor.

VG har bedt om et intervju med Bjørnland til denne saken.

– Politidirektøren kan ikke kommentere en sak hvor hun er varslet på, og takker derfor nei til å stille til intervju, svarer Bjørnland via sin pressesjef i Politidirektoratet.

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt beskriver saken som vanskelig for både han og mange i politidistriktet. I telefonintervju med VG sist fredag avviser Songstad at han har samarbeidet med andre om å få fjernet Tenold fra stillingen.

– Det er en sak som inneholder så enormt mye over lang tid, sier Songstad.

Han ønsker å gi VG et utfyllende intervju fredag denne uken.

Justisdepartementet behandlet ferdig varselet fra Tenold i mai 2019. De konkluderte med at han hadde varslet forsvarlig, men at det ikke var grunnlag for kritikk mot noen av polititoppene han varslet mot.

Tenold var i ulønnet permisjon gjennom hele 2018. Året etter skulle han tilbake til jobben som leder for PST Vest, og skulle da sikkerhetsklareres på nytt.

Da begynte problemene.

– De fant en metode for å sette meg ut av spill, sier Tenold til VG.

For å få adgang til hemmelige dokumenter, må lokale PST-ledere autoriseres av sin virksomhetsleder. I Vest politidistrikt vil det si politimester Kaare Songstad.

Uten autorisasjon kan ikke Tenold ha jobben som PST-leder i Vest.

I mai 2019 erklærer Songstad seg inhabil da det skal gjøres ny autorisasjon av Tenold, fordi Tenold hadde varslet mot ham året før.

I februar 2020 blir politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt bedt om å gjennomføre autorisasjonssamtalen som settepolitimester for Songstad.

Før det skjer, mottar Vik en mengde dokumenter i saken. I en e-post skrevet av politimester Songstad står det: «Fra vår side er det en bekymring tilknyttet den sikkerhetsmessige skikketheten til Tenold».

– Det var en merkelig uttalelse å sende Vik, etter at han hadde erklært seg inhabil, sier Tenold.

Advokaten som bistår Songstad sender også e-post til Vik: «Måten Tenold har opptrådt på overfor sin arbeidsgiver i forbindelse med, og forlengelse av, varslingssakene oppfattes som så utfordrende at det ikke er klart at han kan autoriseres».

– Jeg har brutt uskrevne regler ved å varsle på ledere på et høyt nivå. Det gjør man ikke i politiet. Jeg tror de er opptatt av lojalitet til personer. Jeg er opptatt av lojalitet til det som er rett, sier Tenold i dag.

Politimester Vik leser dokumentene og gjennomfører autorisasjonssamtalen som har til hensikt å vurdere Tenolds sikkerhetsmessige skikkethet.

9. juli 2020 autoriserer Vik ham.

– Da var jeg formelt klar til å gjeninntre i stillingen, sier Tenold til VG.

Tre måneder senere får han beskjed om at visepolitimesteren i Bergen skal tre midlertidig inn som leder for PST Vest.

Tenold forstår ikke:

– Jeg var jo klar. Jeg kunne begynne på dagen.

Frode Sulland er Øyvind Tenolds advokat og mener det er to ting som kjennetegner saken: At alt har tatt så lang tid. Og at det hele tiden dukker opp nye forutsetninger og prosedyrer som Tenold må forholde seg til for å få jobben tilbake.

Da Tenold blir autorisert av politimester Hans Vik, er ikke det lenger tilstrekkelig. I oktober 2020 får Tenold beskjed om at også PST-sjef Hans Sverre Sjøvold må autorisere ham.

Tenold sier han aldri har hørt om det før:

– En dobbeltautorisering?

Han sender en e-post til politimester Hans Vik. Han kjenner heller ikke kravet om dobbel autorisering.

«Dette er nytt for meg», svarer Vik og kaller det «merkelig» i en ny e-post: «Jeg ser ikke noe rettslig grunnlag for det».

Året før hadde Sjøvold selv skrevet til politidirektør Benedicte Bjørnland at den som har ansvar for å autorisere Tenold, er «virksomhetens leder».

Nå svarer Sjøvold at alle PST-ansatte i distriktene først skal autoriseres av politimesteren. Deretter skal de autoriseres av sjef PST for å få tilgang til deres informasjon.

Har det skjedd en praksisendring? spør advokat Sulland i en e-post til Sjøvold.

PST-sjefen viser til et avgradert utdrag fra en PST-rapport fra 2017 som beskriver at både politimesteren og sjef PST skal autorisere. I e-posten presiserer Sjøvold at det ikke er snakk om en regelendring, men en endring i PSTs interne rutiner som ble innført i 2018.

Tenold sier han ikke stolte på informasjonen.

Hvis dobbel autorisering ble innført i 2018: Hvorfor mente Sjøvold høsten etter at det var lovstridig av ham å autorisere Tenold?

Øyvind Tenold nekter å stille i autorisasjonssamtale med PST. De spør igjen, men Tenold vil ikke.

I juni i fjor fatter derfor PST en negativ autorisasjonsavgjørelse. Det gjør at Tenold ikke er kvalifisert til å få tilbake jobben som PST-leder.

«Øyvind Tenold sies opp fra sin stilling som enhetsleder ved PST Vest», står det i vedtaket.

Politimester Songstad flytter Tenold til personvernavdelingen i en stilling som seniorrådgiver.

Det vil ikke Tenold.

– Det er min overbevisning at de konstruerte et vilkår for autorisasjon for å kvitte seg med en varsler, sier Tenold i dag.

VG har bedt om et intervju med tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold om saken. Sjøvold jobber i dag i Justisdepartementet og kommunikasjonsavdelingen har vært i kontakt med ham. Sjøvold viser til at han ikke lenger er sjef for PST.

– Han hverken ønsker eller mener det er riktig å kommentere på saker eller ansvarsområder som falt under hans ansvar da han var sjef PST når han ikke lenger har den jobben, står det i e-posten.

I dag har Tenold flere spørsmål til den nye rutinen som ifølge Sjøvold, ble innført i 2018. Det var i Benedicte Bjørnlands siste år som sjef for PST.

– Hvorfor reagerte hun ikke i juni 2019, da Sjøvold skrev at bare politimesteren kan autorisere meg? spør Tenold.

– Ville hun ikke korrigert ham, hvis kravet var innført av henne? Hun må kunne vise frem dokumentet. Og hvis hun ikke kan det, sitter hun med vilje stille i båten og ser på at jeg mister jobben, sier han.

VG har spurt Benedicte Bjørnland om hun i 2018 – som sjef i PST – innførte et krav om at alle ledere ved PSTs distriktskontorer skal autoriseres av sjef PST.

– Dette spørsmålet må rettes til PST, svarer pressesjef Jeanette Solheim i Politidirektoratet på vegne av Bjørnland.

VG har spurt Politiets sikkerhetstjeneste om når PST innførte kravet om dobbel autorisasjon. Var det i 2018?

Heller ikke de svarer. Kommunikasjonssjef Trond Hugubakken skriver i en e-post at hvordan PST etterlever krav fra sikkerhetsloven, herunder autorisasjon, er regulert i sikkerhetsgraderte dokumenter:

– Det betyr at vi ikke kan dele denne informasjon, eller besvare detaljspørsmål knyttet til autorisasjon, skriver han.

Hugubakken opplyser at nåværende PST-sjef Roger Berg ikke har kommentar til varslingssaken, utover at varselet er behandlet av Justisdepartementet.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations