Tolv departementer utsatt for dataangrep

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Det er foreløpig er usikkert hvem som står bak dataangrepet.

Tolv departementer utsatt for dataangrep

Det er foreløpig er usikkert hvem som står bak dataangrepet.

DATAANGREP: Direktør i DSS Erik Hope, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Geir Arild Engh-Hellesvik i NSM orienterte i dag pressen om dataangrepene mot tolv departement.

Publisert 24.07.2023, kl. 08.41

Oppdatert 24.07.2023, kl. 13.11

– Nå handler det om å innhente all mulig tilgjengelig informasjon og opplyse de spørsmålene som er i saken og sikre sporene som kan sikres, forklarer Gjermund Hanssen, politiadvokat i Kripos til NRK.

Han sier det er en omfattende og alvorlig sak som vi har satt store ressurser på og som vi jobber hardt med.

Kripos arbeider nå ut fra flere hypoteser, og et sentralt spørsmål er hvem som kan ha interesse av å utføre et slikt innbrudd og evnen til å utføre det.

– Vi har mye opplysninger i saken som vi jobber med, men det er for tidlig å gå ut med noe, sier Hanssen.

Påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i Kripos sier de jobber ut fra flere hypoteser.

Dataangrepet ble oppdaget for rundt to uker siden.

– Det er avdekket en hittil ukjent sårbarhet i programvaren, sier Erik Hope i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) på en pressekonferanse tidligere i dag.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) forteller at DSS nå håndterer et dataangrep rettet mot dataplattformen til tolv departement.

– Det er en påminnelse om at cybertrusselen er høyest reel og en betydelig del av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen vi lever i.

Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet er ikke berørt av angrepet.

Gjelsvik sier DSS får bistand av de aller beste IKT-miljøene i landet. Alt nøkkelpersonell er tilbakekalt fra ferie og de har arbeidet døgnet rundt.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier de ser svært alvorlig på dataangrepet.

Hendelsen er anmeldt og etterforskes av politiet. Datatilsynet er også varslet

Direktør i DSS Erik Hope sier de aldri har vært borti liknende angrep.

– Det ble oppdaget unormal trafikk på DSS sine servere, forteller Hope som ikke ønsker å svare mer detaljert om denne trafikken.

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig. Vi har avdekket en hittil ukjent sårbarhet i programvaren til en av våre leverandører. Denne sårbarheten er utnyttet av en ukjent aktør. Vi har nå lukket denne sårbarheten, sier direktør i DSS Erik Hope.

Ifølge Hope det er for tidlig å si noe om hvem som står bak og omfanget av angrepet.

Geir Arild Engh-Hellesvik i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) forteller at Nasjonalt cybersikkerhetssenter har varslet norske virksomheter som bruker samme programvare.

– I tillegg er vi i dialog med programvareleverandøren, andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere rundt utnyttelse av denne sårbarheten, sier Engh-Hellesvik.

Teknologi- og sikkerhetsekspert, Torgeir Waterhouse forteller til NRK at dette er en alvorlig hendelse:

– Det er veldig alvorlig på to nivå. I seg selv at infrastrukturen til så sentrale samfunnsfunksjoner blir angrepet – dette er deler av byggeklossene i demokratiet. Det er også alvorlig at noen der ute er interessert i å angripe.

Videre forklarer Waterhouse at man nå må ta på alvor at man blir utsatt for vellykkede dataangrep.

Teknologi- og sikkerhetsekspert, Torgeir Waterhouse er ikke overrasket over dataangrepet.

- Veldi– viktig at vi er gode på å håndtere det og lære av det - gå st–rka videre. At læringsprosessen ikke drukner i å peke på hvem som har skylda.

Selv er han ikke overrasket over at tolv norske departement blir rammet av et dataangrep.

– Dette kan skje. Uansett hvor mye forebyggende arbeid man gjør med fly blir man ikke overraska over at et fly kan ramle ned.

Ifølge kommunal- og distriktsministeren er det satt i gang en rekke sikkerhetstiltak, og det kan bli nødvendig med ytterlige. Regjeringen tar situasjonen svært alvorlig og statsministeren blir holdt løpende orientert.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i gjør at vi må ha en ekstra årvåkenhet og prioritere disse spørsmålene høyt, sier Gjelsvik.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations