Tre tidligere innsatte i Bergen fengsel saksøker staten etter omfattende nakenvisitering

TeamXon.com - Automatic
Business.no+

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange fler! Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

En kvinne og to menn har saksøkt staten for omfattende nakenvisitering i Bergen fengsel. De mener det er brudd på menneskerettighetene.

Tre tidligere innsatte i Bergen fengsel saksøker staten etter omfattende nakenvisitering

En kvinne og to menn har saksøkt staten for omfattende nakenvisitering i Bergen fengsel. De mener det er brudd på menneskerettighetene.

SAKSØKER: Tre innsatte i Bergen fengsel har saksøkt staten, fordi de mener at nakenvisiteringene de har blitt utsatt for er et brudd på menneskerettighetene.

Publisert 20.09.2022, kl. 10.41

De ble nakenvisitert flere hundre ganger over flere år.

De innsatte mener de kunne bli undersøkt uten konkret mistanke, for eksempel før og etter besøk med barna sine eller annen familie.

De skal ha blitt bedt om å kle av seg og stå i hockey, hoste og gjøre småbevegelser.

Kvinnen ble kroppsvisitert under menstruasjon, og måtte ta ut tampongen mens fengselsbetjenten så på.

De innsatte har saksøkt staten, fordi de mener at det de har blitt utsatt for er brudd på menneskerettighetene.

Tirsdag starter rettssaken i Oslo tingrett.

Blant saksøkerne er en mann i 40-årene som ble nakenvisitert 500 ganger da han var innsatt Bergen fengsel.

– Å måtte stå i diverse stillinger naken, mens betjenter sjekker sømmene i bokseren for ulovligheter er ikke annet enn nedverdigende, sier han til NRK.

Han forteller at det hele tiden var nye mennesker som skulle se ham avkledd og sårbar.

– Når du sitter år etter år, uten å noen gang bli avslørt for noe ulovlig, er det vondt å hele tiden måtte kle seg naken, sier han.

De tre innsatte ble nakenvisitert flere hundre ganger i et slikt rom i Bergen fengsel. Nå har de saksøkt staten, fordi de mener at det kan være brudd på menneskerettighetene.

Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma er advokat for de tre innsatte.

Hun mener nakenvisiteringene er brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Grunnen: De er gjort rutinemessig, overfor alle og uten individuell vurdering.

– De måtte kle seg naken og stå i ydmykende stillinger på et litt for tynt grunnlag, hevder advokaten.

De innsatte ble nakenvisitert for å unngå innsmugling av narkotika og andre uønskede ting eller utsmugling av brev.

– Det ble forsvart som et forebyggende tiltak, der man tenkte at om man undersøkte alle hele tiden, ville det hindre at noen tok med seg noe inn, sier hun.

Advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma mener at staten har brutt menneskerettighetene, fordi de har nakenvisitert innsatte rutinemessig og uten konkret mistanke.

Jacobsen har totalt 150 klienter som mener de har blitt utsatt for det samme.

De har ikke gått til sak, fordi de ikke er ressurssterke nok til å stå i en rettssak i ti dager.

Nakenvisiteringen har vært ekstra belastende for enkelte.

– Noen har med seg overgrepsbakgrunn og traumer. Det gjør visitasjonen ekstra inngripende, sier Jacobsen.

Hun mener at Bergen fengsel har fått uforholdsmessig kritikk, og understreker at de ikke er alene om praksisen rundt nakenvisitering.

Rettssaken handler ikke om hvorvidt fengselet har brutt norsk lov.

Men den vil avdekke om de norske reglene rundt nakenvisitering i norske fengsler er et brudd på menneskerettighetene.

NRK har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere saken.

Departementet kommenterer ikke pågående saker hvor staten er part, skriver kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne i en e-post.

Han understreker at regjeringen har gjort en rekke grep for å styrke kriminalomsorgen, og er opptatt av å ha et regelverk som sikrer både innsatte og ansatte i fengslene.

Det er satt av ti dager til rettssaken i Oslo tingrett.

Siden de innsatte har saksøkt staten, går rettssaken i Oslo tingrett. Nakenvisiteringene de har blitt utsatt for skjedde over flere år i Bergen fengsel.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations