Ut mot strøm-regnestykke: – Kan bli vesentlig verre

TeamXon.com - Automatic

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

En familie i Kristiansand må ut med over 14 700 kroner i strømutgifter andre halvår 2022, viser en utregning fra Olje- og energidepartementet. Det er 8 800 kroner mer enn snittet siste ti år.

Ut mot strøm-regnestykke: – Kan bli vesentlig verre

En familie i Kristiansand må ut med over 14 700 kroner i strømutgifter andre halvår 2022, viser en utregning fra Olje- og energidepartementet. Det er 8 800 kroner mer enn snittet siste ti år.

For å dempe de høye strømprisene innførte regjeringen i desember 2021 en strømstøtteordning for husholdninger og boligselskaper (sameier, borettslag, boligaksjeselskap mm.).

Staten har så langt i 2022 dekket 80 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime.

Denne uken ble støtten økt til 90 prosent.

Ordningen er anslått til å koste 23 milliarder frem til mars 2023. Den totale summen vil trolig bli mer grunnet høyere kraftpriser enn hva som lå til grunn ved beregningen, skriver regjeringen på sin hjemmeside.

VG-regnestykke: Så mye tjener staten på den dyre strømmen

Norge er delt inn i fem strømregioner. De tre strømregionene i Sør-Norge har vanligvis høyere strømpriser enn Midt- og Nord-Norge. I 2022 har det stadig vært nye prisrekorder i sør.

I et skriftlig svar til Fremskrittspartiet kommer olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) med et anslag på hvor mye mer strømmen vil koste for en gjennomsnittsfamilie i Sørvest-Norge i siste halvdel av 2022.

Beregningen baserer seg på et årsforbruk på 20 000 kilowattime, som er gjennomsnittlig forbruk for en enebolig:

Uten strømstøtten vil strømregningen være 49 531 kroner gitt dagens strømpris på 434 øre per kilowattime ut året, ifølge Aaslands anslag. Med strømstøtten reduseres prisen til 14 739 kroner.

Til sammenligning beregner Aasland at gjennomsnittlig pris for årene 2010–2020 var 5913 kroner (gitt 33 øre per kilowattime).

Selv med strømstøtte, må en vanlig husholdning ut med omtrent 8 800 kroner mer en snittet de siste ti årene, ifølge regnestykket. Regningen vil i så fall øke nesten 2,5 ganger.

Aasland har også laget en sekundær beregning, hvor man legger terminprisen til grunn for resterende måneder i 2022. Da vil strømregningen etter støtte bli omtrent 7900 kroner mer i andre halvår sammenlignet med det siste tiåret, viser beregningen.

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) er ikke imponert over den økte strømstøtten. Han mener regnestykket til Aasland viser at strømstøtten fortsatt er for svak:

– Selv med økt strømstøtte på 90 prosent over 70 øre per kilowattime, betaler folk nå nesten tre ganger mer enn normalt for strømmen sin.

– Strømprisen kommer på toppen av alt annet som har blitt så dyrt. Den kan ruinere mange folk som nå må ut med mange flere tusen kroner per måned.

Han viser videre til at estimatet tar utgangspunkt i dagens strømpris.

– Analytikerne regner med at prisene i vinter kommer til å bli enda høyere. Regnestykket kan derfor bli vesentlig verre.

Nilsen poengterer også at strømmen er særlig ekstrem for næringslivet:

– Prisen uten strømstøtte, altså nesten 50 000 kroner i halvåret for 20 000 kilowattime, er jo det næringslivet i dag betaler.

– Hva slags ordning bør innføres?

– Vårt forslag er en makspris på 50 øre per kilowattime, som skal gjelde både for husholdninger og næringsliv. Altså 100 prosent kompensasjon for pris over 50 øre per kilowattime, så lenge kraftkrisen varer.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) svarer på kritikken fra Fremskrittspartiet på vegne av Olje- og energidepartementet.

Eriksen fremhever at den nåværende støtteordningen skaper forutsigbarhet for hvordan strømregningen blir, samtidig som den gir et incentiv til å spare strøm.

– I tillegg har regjeringen besluttet å bruke deler av Statnetts merinntekter til reduksjon i nettleien til strømkunder i Sør-Norge. En slik reduksjon i nettleien vil også merkes på lommeboken til folk.

Les mer: Gir inntil ti milliarder for å unngå økt nettleie

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomgår nå ordningen for å se om det bør gjøres ytterligere forbedringer.

– Hva det endelig regnestykket blir vil vi komme tilbake til i statsbudsjettet. Men vi skal fortsette å ha kraftfulle tiltak så lenge krisen varer. Vi må også diskutere særskilte tiltak for dem som nå er hardest rammet, angir Eriksen.

Når det gjelder strømstøtte til næringslivet, skriver Eriksen:

– Regjeringen jobber tett med partene i arbeidslivet for å finne tiltak mot høye strømpriser for deler av næringslivet i Sør-Norge. Men de må være målrettet og må bidra til å sikre at ordningene sikrer arbeidsplasser og ikke ender opp som rene kontantoverføringer til bedriftseierne, som vi så flere eksempler av under corona, avslutter Eriksen.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations