Norge solgte strøm for 45 milliarder kroner til utlandet

TeamXon.com - Automatic
Business.no+

Det norsk folk's enkeltskjebner - og det gjelder mange flere!
- HUSK Å DELE SIDEN MED FLEST MULIG -
Ønsker du din historie på denne siden, eller skrive den selv ?

Kontakt oss!

Overskuddet fra handel av strøm med utlandet har aldri vært større enn i fjor.
Strømmen som ble ledet ut av landet i fjor var verdt 45 milliarder kroner, godt over dobbelt så mye som i 2021.

Norge solgte strøm for 45 milliarder kroner til utlandet

Strømmen som ble ledet ut av landet i fjor var verdt 45 milliarder kroner, godt over dobbelt så mye som i 2021.
Overskuddet fra handel av strøm med utlandet har aldri vært større enn i fjor.

Det viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statnett, skriver Europower.

Milliardene ruller som kjent inn i kongeriket på grunn av skyhøye gasspriser. Naturgasseksporten utgjorde da nesten halvparten av totaleksporten i fjor og bidro til at Norge fikk et handelsoverskuddhandelsoverskuddDifferansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. på 1 574 milliarder – omtrent tre ganger så høyt som i 2021.

– Av dette utgjør handelsoverskuddet fra handel av strøm med utlandet 22,6 milliarder kroner. Utveksling av strøm bidrar dermed med 1,4 prosent av det totale handelsoverskuddet mot utlandet, skriver Europower.

Ifølge SSB var strømeksporten, i volum, nesten lik i 2022 og 2021.

– Norge eksporterte 26 terrawatttimer med strøm i 2022, og importert volum endte på 13 terawattimer. Dette utgjorde en nettoeksport på 13 terawattimer i 2022, skriver Therese Vestre, seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk i SSB, i en e-post til VG.

De 26 terawattimene utgjør omkring 17 prosent av norsk produksjon i et normalår, ifølge SSB.

Strømmen som ble ledet ut av landet i fjor var verdt 45 milliarder kroner, godt over dobbelt så mye som i 2021.

Kraftkablene ble også benyttet til import og Norge importerte over 60 prosent mer enn i 2021, ifølge SSB.

Europower skriver at Norge stort sett betaler mer for strømmen vi importerer enn vi det vi får betalt for strømmen vi eksporterer.

– I løpet av de 13 siste årene er det kun 3 år der Norge har hatt et handelsunderskudd fra handelen av strøm med utlandet. Men, i løpet av de samme årene er det også kun 3 år der vi fikk en høyere pris for strømmen vi solgte i forhold til strømmen vi kjøpte.

Europower peker på at fjoråret var unntaket.

– For i fjor fikk vi 8 øre/kWh høyere pris for den strømmen vi solgte til utlandet, sammenlignet med den strømmen vi kjøpte. Det er den største positive prisforskjellen, når vi sammenstiller tallene for utenlandshandel både for volum og for omsetning.

LES MER:

Comments

https://www.lykkelandet.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!

Facebook Conversations